Lưu trữ thẻ: Vô Chính Diệu

Ý Nghĩa Cung Điền Trạch Vô Chính Diệu Ở Các Sao Tử Vi

CUNG ĐIỀN TRẠCH VÔ CHÍNH DIỆU

Cung Điền Trạch Vô Chính Diệu được hiểu về khả năng và tình hình tài chính trong suốt cuộc đời của một con người, đồng thời giúp giảm gặp phải những những khó khăn không mong muốn. Cung Điền Trạch Vô Chính Diệu tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc của […]

CUNG TÀI BẠCH VÔ CHÍNH DIỆU Ở Tất Cả Sao Tử Vi Cung Tài Bạch Vô Chính Diệu

CUNG TÀI BẠCH VÔ CHÍNH DIỆU

Cung Tài Bạch Vô Chính Diệu được xem như một “hiện tượng” khi không có sao chủ. Tính Vô Chính Diệu của cung này đồng nghĩa với sự không ổn định trong lĩnh vực tài chính, điều này tạo ra một cuộc hành trình đầy thăng trầm đáng kể. Tiền bạc thường không ổn định […]

CUNG PHU THÊ VÔ CHÍNH DIỆU: Những Bí Ẩn Đằng Sau Là Gì?

CUNG PHU THÊ VÔ CHÍNH DIỆU

Cung Phu Thê Vô Chính Diệu đề cập đến trạng thái trong đó không có chính tinh nào đặt ở cung Phu. Để hiểu rõ ý nghĩa của cung Phu Thê, không chỉ cần tìm hiểu về tác động của các tinh vị phụ trong cung, mà còn cần xem xét vị trí và cách […]