Lưu trữ thẻ: Sao Thiên Phủ

Luận Giải Tử Vi Sao THIÊN PHỦ CUNG TÀI BẠCH

Thiên Phủ cung Tài Bạch

Sao Thiên Phủ là một trong Ngũ Đại Chính Tinh, đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc cai quản chức tước, bổng lộc và thọ lão của con người. Được xem như một ngôi sao lớn trên bầu trời, Thiên Phủ cung Tài Bạch không chỉ kiểm soát về tài lộc mà còn thống […]

THIÊN PHỦ CUNG PHU THÊ : Luận Giải Lá Số Tử Vi

THIÊN PHỦ CUNG PHU THÊ

Sao Thiên Phủ, một trong Ngũ Đại Chính Tinh, đóng vai trò quan trọng trong việc cai trị về chức vị, may mắn và tuổi thọ của con người. Nó được ví như một ngôi sao lớn trên bầu trời, không chỉ chi phối về mặt vật chất mà còn kiểm soát về hướng đi […]