Lưu trữ thẻ: Sao Thất Sát”

Khám Phá Ý Nghĩa Thất Sát Cung Tài Bạch

THẤT SÁT CUNG TÀI BẠCH

Sao Thất Sát là sao chủ yếu về tài chính, những người được sao Thất Sát cung Tài Bạch chiếu vào là những người thích làm những công việc mạo hiểm, có tính cạnh tranh cao nhưng lại gặp phải nhiều khó khăn, biến cố trước khi nhận được sự thành công. Vậy Thất Sát […]

Thất Sát Cung Phu Thê: Lý giải Tất Tần Tật Về Ý Nghĩa

Thất sát cung phu thê

Sao Thất Sát cung Phu Thê không chỉ liên quan đến mối quan hệ hôn nhân mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp, tính cách và sức khỏe của cả hai vợ chồng. Khi sao này chiếu mệnh trong cung Phu Thê, có thể dự báo sự xung đột và tranh […]