Lưu trữ thẻ: Sao Thất Sát Cung Tài Bạch

Khám Phá Ý Nghĩa Thất Sát Cung Tài Bạch

THẤT SÁT CUNG TÀI BẠCH

Sao Thất Sát là sao chủ yếu về tài chính, những người được sao Thất Sát cung Tài Bạch chiếu vào là những người thích làm những công việc mạo hiểm, có tính cạnh tranh cao nhưng lại gặp phải nhiều khó khăn, biến cố trước khi nhận được sự thành công. Vậy Thất Sát […]