Lưu trữ thẻ: Sao Thái Âm Ở Cung Tài Bạch

Luận Giải Ý Nghĩa Thái Âm Cung Tài Bạch

THÁI ÂM CUNG TÀI BẠCH

Sao Thái Âm là sao tượng trưng cho tiền tài, là sao gia tài trong cung Tài Bạch. Thái Âm cung Tài Bạch mang lại sự thuận lợi cho chủ mệnh. Chủ mệnh phát triển sớm sẽ sở hữu nhiều bất động sản, nếu hãm địa thì tiền bạc sẽ đến muộn. Thái Âm cung […]